Hem

Välkommen till Östergötlands Fjordhästförening

 

Kallelse till årsmöte för ÖFFs medlemmar 2017

Välkommen - söndagen den 29 januari samlas vi i Törnevalla församlingshem klockan 12.00 för årsmöte och gemensam lunch.

 

Anmäl deltagande till Ulla senast den 15 januari.

 

____________________________________________________________

 

 

Östergötlands Fjordhästförening är en av 19 lokalföreningar i Svenska Fjordhästföreningen som i sin tur är en avelsförening bland andra i Svenska Hästavelsförbundet.

 

Fjordhästen är därmed vårt gemensamma intresse. Det innebär alltifrån hingsthållning, uppfödning i liten eller stor skala, premieringar och utställningar, unghästutbildning, att köpa och sälja hästar, tävla med sina eller andras hästar till familjehästen som promenadrids. Hingstar, ston valacker eller små fölungar, alla är de lika viktiga som representanter för rasen. Så se till att din häst har alla sina papper i ordning och delta gärna i våra gemensamma aktiviteter.

 

Vårt gemensamma avelsintresse i kombination med att vi om och om igen visar att hästarna också är fantastiska att använda till vardags, till fest och på tävlingar är det som är Östergötlands Fjordhästförening.

Aktuellt i ÖFF:

 

ÅRSMÖTE 29/1 2017

Törnevalla Församlingshem 12.00

 

 

 

 

 

För äldre resultat och aktiviteter, se resultatsidan

 

Medlemsavgift för 2017

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015